METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Memnuniyet Anketi

Sayın İlgili;
Müşteri Memnuniyeti Anketi, kalite standartları gereği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Kurumumuz ve hizmetlerimizin, sizler tarafından nasıl algılandığını ve en iyi hizmet kalitesini sunabilmek için neler yapılması gerektiğini ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır.
Sorulara olması gereken (ideal) durumu değil, mevcut durumu en iyi yansıtan cevabı vermeniz, anket sonuçlarının güvenilirliğini etkileyecek olması açısından önemlidir.
Katıldığınız ankette size ait herhangi bir şahsi bilgi tutulmayacak; verilen cevaplar üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.
Katıldığınız için teşekkür ederiz.

 Kurumunuz (*Zorunlu)
 
 Kurum/Firma adı
 
 Katılımcı Adı ve Soyadı
 
 Mesleğiniz
 
 Telefon
 
 E-Posta
 
1.Kurumunuz/Kuruluşunuz hangi sektörde faaliyet göstermektedir?
 
2.Eğitim Durumunuz
 
3.Yaşınız
 
4Meteoroloji Genel Müdürlüğü hakkındaki bilgileri hangi yolla edindiniz? (Bu bölümde, birden çok seçenek tercih edilebilir)
 
  (Kesinlikle Katılıyorum:5 Katılıyorum:4 Kısmen Katılıyorum:3 Katılmıyorum:2 Kesinlikle Katılmıyorum:1)
5.Meteoroloji Genel Müdürlüğü kaliteli hizmetler sunmaktadır.
 
6.Meteoroloji Genel Müdürlüğü güvenilir bir Kurumdur.
 
7.Meteoroloji Genel Müdürlüğü görüş ve önerileri dikkate almaktadır.
 
8.Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ülke için gerekli bir Kurum olduğuna inanıyorum.
 
9.Günlük planlama yaparken Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmin ve uyarılarını dikkate alıyorum.
 
10.“www.mgm.gov.tr” sayfasını kullanışlı buluyorum.
 
11.Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarını yararlı buluyorum.
 
12.Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kamuoyu ile iletişimini yeterli/etkili buluyorum.
 
13.Cep telefonunuzda Meteoroloji Genel Müdürlüğü mobil uygulamaları mevcut mu?
 
  NOT: 13. soruya “Evet” cevabı verdiyseniz lütfen 14. soruyu cevaplandırınız
14.Meteoroloji Genel Müdürlüğü mobil uygulamalarını kullanışlı buluyorum.
 
15.Meteoroloji Genel Müdürlüğü mobil uygulamasını kullanma sıklığınız nedir?
 
  16. Hava durumu bilgilerine ulaştığınız aşağıda belirtilen kaynakları kullanım sıklığınıza göre puanlayınız.
  (Her zaman:5 Genellikle:4 Zaman zaman:3 Az:2 Çok az:1)
16.1Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesi (www.mgm.gov.tr)
 
16.2Meteoroloji Genel Müdürlüğü mobil uygulamaları (Android, IOS vb.)
 
16.3Diğer mobil meteorolojik uygulamalar (Android, IOS vb.)
 
16.4Yurtdışı kaynaklı internet siteleri
 
16.5Görsel ve yazılı basın (TV, Gazete, Radyo, vb.)
 
16.6Diğer yurtiçi internet uygulamaları
 
16.7Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sosyal Medya Hesapları
 
16.8Meteorolojinin Sesi Radyosu
 
17Meteoroloji Genel Müdürlüğü dışında hava durumunu ve/veya tahminleri takip ettiğiniz site veya uygulamayı tercih etme nedeninizi lütfen belirtiniz. (Bu bölümde, birden çok seçenek tercih edilebilir)
 
  18. Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sayfasında “www.mgm.gov.tr” yayımlanan aşağıdaki uygulamaları, önemine göre puanlayınız.
  (Çok önemli:5 Önemli:4 Az önemli:3 Önemsiz:2 Fikrim yok:1)
18.1Güncel Meteorolojik Ölçüm ve Gözlem Bilgilerinin Sunumu
 
18.2İl ve İlçe Merkezleri Tahmini
 
18.3MeteoUyarı
 
18.4Karayolları Hava Tahmin Sistemi
 
18.5Denizyolu Tahmin Sistemi – (Piri Reis)
 
18.6Zirai Don Uyarı Sistemi
 
18.7Tarımsal Hava Tahmini
 
18.8Radar ve Uydu Görüntüleri
 
18.9Kalibrasyon Merkezi (Gözlem Sistemleri Bileşenlerinin Kalibrasyonu)
 
18.10Mobil Meteorolojik Uygulamalar (Android, IOS)
 
18.11MEVBİS – Meteorolojik Veri-Bilgi Satış ve Sunum Sistemi
 
18.12Resmi İstatistikler (İl ve ilçelerimize ait istatistiki veriler)
 
18.13Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi
 
18.14Araştırma Faaliyetleri (Zirai faaliyetler/İklim analiz raporları vb.)
 
18.15Meteorolojinin Sesi Radyosu
 
18.16e-Kütüphane
 
 Meteoroloji Genel Müdürlüğü için görüş, öneri ve beklentileriniz nelerdir? (en fazla 500 karakter)
 

GÖRÜŞ ve ÖNERİLERİNİZ

Anketle ilgili sorularınızı, ilave görüş ve önerilerinizi (varsa) lütfen kalite@mgm.gov.tr'ye bildiriniz.

(Değerli görüşlerinizi bizimle paylaşarak yapacağınız katkılar ve katılımınız için teşekkür ederiz)